Բետոնի արտադրամաս

Բետոնի արտադրության գործարանը գտնվում է ք. Ստեփանակերտոում: Այն գործում է արդեն 5 տարի և տրամադրում է բետոն ոչ միայն սեփական, այլև արտաքին կազմակերպությունների օգտագործման համար: Մենք տրամադրում ենք բետոն շուկայականից համեմատաբար ցածր գներով և ամենաբարձր որակով, քանի որ բետոն արտադրելու հիմնական հումքերից մեկը` գետի կոպիճը և 3 անգամյա լվացած ավազը, մատակարարվում է գործարան սեփական արտադրությունից`կրճատելով միավորի ծախսերը:
Գործարանի ընդհանուր արտադրողականությունը կազմում է օրական 200 խորանարդ մետր: Գործարանում աշխատում են 4 հոգի:

Բետոնի արտադրամաս