Ջարթման արտադրամաս

Մեր ընկերությունն ունի 2 խճաքարի արտադրության գործարաններ: Արտադրանքի մեծ մասը օգտագործվում է մեր նախագծերում, մինչդեռ որոշ մասը գնվում է հաճախորդների կողմից, ինչպես նաև օգտագործվում է բետոնի արտադրության ժամանակ: Արտադրության վերջնական արտադրանքը մանրեցրած քարն ու գետի կոպիճի փոշին է:

Մարմարե կոպիճ