Ավտոպարկ

Մեր ընկերությունն իր ծառայությունները մատուցում է միայն բարձրակարգ ավտոմեքենաներով: Կազմակերպությունն ունի տարբեր ֆունկցիաներ կատարող ժամանակակից ավտոմեքենաներ, այդ թվում ինքնաթափ մեքենաներ, էքսկավատորներ, բետոնախառնիչներ, կռունկներ և այլն: Տվյալ մեքենաները օգտագործվում են ինչպես կազմակերպության ներքին կարիքների համար, այնպես էլ տրվում են վարձակալության: Մենք երաշխավորում ենք կազմակերպության վարորդների համապատասխան փորձն ու արհեստավարժությունը:

Hyndai HD 330 Էքսկավատոր

Hyndai HD 290 Էքսկավատոր

Hyndai HD 190
Էքսկավատոր

Hyndai HL 760-7A Ամբարձիչ

Hyndai Փոքր
բարձիչ

Catapiller 428E բարձիչ էքսկավատոր

JCB 531-70 Ամբարձիչ

Hydai HD 270 Ինքնաթափ

Hyndai HD 75 Բեռնատար

Hyndai HD 1000 Քարշակ

xcmg QY70KS 25տ կռունկ